Een mediator helpt je om er samen weer uit te komen

Filosofie van mediation in het algemeen

Kort gezegd is het verschil tussen een rechtzaak en mediation dat je in een rechtzaak een winnaar en een verliezer hebt en in een bepaald opzicht twee verliezers omdat de relatie vaak nog verder beschadigd raakt dan hij al is. Bij een geslaagde mediation krijg je twee winnaars. De onenigheid is uit de wereld en de realatie is behouden, verbeterd of heeft een vorm gekregen die voor beide partijen acceptabel is. De mediator is onpartijdig en neutraal, begeleidt het proces maar niet de eventuele afspraken,  deze worden door de partijen zelf gemaakt. De mediator zet zich er voor in dat alle partijen voldoende tijd en aandacht krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen, en wat ze graag zouden willen voor de toekomst. Een ondertekende geheimhoudingsverklaring zorgt voor veiligheid om voorstellen aan elkaar te doen zonder dat die tegen je kunnen worden gebruikt.

Filosofie van Pasqual mediation in het bijzonder

Ik ga er vanuit dat ieder persoon een goede intentie heeft. Soms zit deze diep verborgen onder meningen, angsten, aangeleerde gewoonten en dergelijke. Dan kan er een machtsstrijd ontstaan waarbij de ene persoon niet meer geïnteresseerd is hoe het met de ander gaat en in het ergste geval de ander iets slechts toewenst. In mijn filosofie ga je dan tegen je eigen natuur in , tegen je eigen positieve intentie. Mijn doel is de partijen sympathie voor elkaar te laten krijgen, waardoor er een respectvolle communicatie ontstaat. Dat doe ik door een goede communicatie op te zetten tussen mijzelf en de partijen waardoor een sfeer van begrip kan ontstaan en zij beter naar elkaar kunnen luisteren.