Een mediator helpt je om er samen weer uit te komen

Pasqual Mediation


MediationIn het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw is mediation voor het eerst opgekomen in Nederland. Daarvóór was de voornaamste keuze tussen zelf in gesprek gaan e
n de gang naar de rechtbank. Sinds de millenniumwisseling is mediation niet meer weg te denken. Als je met iemand een meningsverschil hebt en de communicatie gaat steeds slechter, dan geeft dat veel stress. Ruzie met de buren is ergernis nummer één in Nederland. Ziekteverzuim en burn-out op het werk heeft ook vaak te maken met het niet-door-één-deur-kunnen met een collega of werkgever. Je wilt graag een oplossing maar je hebt er steeds minder hoop op dat je er zelf uit gaat komen. Dan komt het moment dat ik een professionele bijdrage kan leveren om de partijen weer “on speaking terms”te krijgen. Als je geen contact meer hebt met “de andere partij” kan ik contact met hen opnemen om mediation voor te stellen. Als neutrale persoon maak ik meer kans dat zij daar op in zullen gaan. Emoties zijn vaak het grootste struikelblok in een gesprek. Het herkennen en erkennen van deze emoties heeft dan ook mijn prioriteit, en ik zorg ervoor dat het gesprek niet escaleert door emoties. Dan ontstaat er ruimte en veiligheid voor overleg en eventueel onderhandelen en komt een eventuele oplossing in zicht.

Familie mediation

1handstijl1klein

 In de beste families komt het voor dat mensen niet (meer) op een normale manier kunnen overleggen met hun familieleden of partners. Bijvoorbeeld een relatiebreuk of onenigheid over een erfenis kunnen een aanleiding zijn voor een verstoring van de communicatie en soms hoog oplopende emoties, die de situatie nog verergeren. Het is duidelijk dat dit veel stress, boosheid en teleurstelling oplevert, wat dan weer schadelijk is voor de gezondheid. In familiemediation staat het verbeteren van de onderlinge relatie centraal, omdat er naast de onenigheid ook veel voldoening en waarde in de relaties aanwezig is. Het risico dat dat mooie deel van de relatie verloren gaat probeer ik in de mediation zoveel mogelijk te beperken. Als er bij een scheiding kinderen betrokken zijn is het in het belang van de kinderen dat de ouders, naast het maken van praktische afspraken, een respectvolle communicatie kunnen behouden of krijgen. Kinderen voelen spanningen tussen hun ouders doorgaans heel goed aan, en hebben er veel last van, ook al praten de ouders voor de vorm beleefd met elkaar. Tot de tijd dat kinderen sterk genoeg zijn in hun eigen keuzes, zijn de ouders verantwoordelijk voor een veilige en ontspannen thuissituatie. familie mediation is hier op gericht.

Bedrijfs mediation

2handenstijl1kleinIn het bedrijfsleven, met name in de middelgrote en grote ondernemingen is het gebruikelijk dat er meerdere rechtszaken lopen met leveranciers, onderaannemers, concurrenten, compagnons en dergelijke. Contracten zijn niet waterdicht te sluiten waardoor er bij het ontbreken van goede wil altijd mogelijkheden zijn om de mede-contractant te benadelen. Omdat het contract niet alle (onuitgesproken) afspraken kan ondervangen, zullen de ondertekenaars weer rond de tafel moeten om aanvullende afspraken te maken. Als hierbij de communicatie verstoord is en het vertrouwen beschadigd, kan mediation door begeleiding van de partijen het vertrouwen herstellen zodat schade door tijdverlies en eventuele juridische kosten beperkt kan worden. Als de partijen in de toekomst weer zaken willen doen met elkaar, is het verbeteren van de relatie een waardevolle keuze.

Wanneer is meditation een geschikte keuze?

1 het onderwerp waar het om gaat kan niet meer besproken worden zonder boos te worden.

2 u wilt geen rechtszaak vanwege de kosten en het tijdverlies, en om de relatie nog een kans te geven.

3 De situatie laten zoals deze is, is emotioneel, financieel en/ of moreel niet meer vol te houden.

 

Hoe eerder u werk maakt van datgene waar u tot zover niet uit kon komen, hoe makkelijker het met begeleiding van een mediator opgelost kan worden.

Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met mij op